Palvelut

PALVELUT

Koulutukseltani olen psykoterapeutti (ET), työnohjaaja ja kouluttajapsykoterapeutti (VET). Minulla on Valviran vahvistama pätevyys sekä KELA-pätevyys. Toimin myös kouluttajana Lyhytterapiainstituutissa opettaen tulevia terapia-alan ammattilaisia.

  • Psykoterapia
  • KELAn tukema kuntoutuspsykoterapia
  • Työnohjaus
    • Yksilötyönohjaus
    • Ryhmätyönohjaus
  • Koulutus
  • Hypnoosin käyttö hoidon apuvälineenä

PSYKOTERAPIA

Tänä päivänä erilaisten hoitomuotojen ja -suuntauksien kirjo on valtava. Ihmisen, joka tarvitsee apua, voi olla vaikea valita minkälaista apua hänen tulisi hakea ja mikä voisi olla tehokasta. Kaikkiin ihmiselämän ongelmiin kannattaa ensin kokeilla lyhytterapian tietä. Se on usein hyvin tehokas ja nopea tapa saada oireisiin lievitystä tai ongelmiin ratkaisuja. Lisäksi se tulee edullisemmaksi kuin pidempikestoinen hoito.

Ei ole olemassa esteitä sille, minkälaisia ongelmia voidaan hoitaa lyhytterapian menetelmin. Tänä päivänä esimerkkejä tyypillisistä ongelmista, joihin ihmiset hakevat apua ovat mm. masennus, paniikkihäiriö, uniongelmat, riippuvuusongelmat, parisuhdesolmut, työelämän vaikeudet jne..

Mikäli kotikonstein ongelma ei ole korjaantunut ja tunnet tarvitsevasi apua tai neuvoa, ota rohkeasti yhteyttä ja mietitään yhdessä mitä asioille voisi tehdä. Usein on hyödyllistä suunnata katse tulevaisuuteen mieluummin kuin menneeseen. Eilistä emme voi muuttaa mutta nykyhetkeen ja huomiseen voimme vaikuttaa.

KELAn TUKEMA KUNTOUTUSPSYKOTERAPIA

KELAn korvausta psykoterapiaan voi saada. Tällöin kyse on usein pitkäkestoisesta, työ- tai opiskelukykyä uhkaavasta sairaudesta. Kuntoutuspsykoterapiaa varten tarvitaan aina erikoislääkärin B-lausunto, jolla KELA-korvausta haetaan.

Mikäli haluaa hakeutua KELAn tukemaan kuntoutuspsykoterapiaan, vaatii sen saaminen aina käytännössä hoitosuhteen lääkäriin. Useimmat lääkärit haluavat tavata henkilön 2-3 kertaa ennen B-lausunnon kirjoittamista terapiaa varten. Käytännössä usein hoitosuhde lääkäriin kestää vähintään 2-3kk ennen lausunnon saamista.

Henkilön tulee myös täyttää oma kuntoutuspsykoterapian hakemus, jonka saa tulostettua KELAn sivuilta (KU131 -lomake). Kun nämä on toimitettu KELAan, käsittelyaika voi alkaa ja se voi kestää muutamasta viikosta pariin kuukauteen.

 

TYÖNOHJAUS

Työnohjaus on hyvä keino ratkaista työelämän solmuja tai saada apua vaikkapa haastaviin asiakaskontakteihin. Työnohjauksella voidaan myös ratkaista johtamisen ongelmia ja sisäisiä ristiriitoja. Sen avulla voidaan myös ennaltaehkäistä kriisitilanteita henkilöstöhallinnossa ja tukea yhteisöä muutostilanteessa.

Työnohjauspalvelut ovat saatavilla johdolle, yksittäiselle työntekijälle tai koko tiimille! Ehkäise ongelmia ja hoida nykyhuolet pois päiväjärjestyksestä. Varmista johtamisen ja työkulttuurin laatu työnohjauksen keinoin. Se maksaa itsensä takaisin.

Hyvä työnohjaus antaa työyhteisön ongelmaan uuden näkökulman, keinoja ja työkaluja ongelman ratkaisemiseksi sekä herättää ajatuksia työonhjattavissa. Hyvän työnohjauksen jälkeen asiakkaalle jää käteen jotakin konkreettista ja käyttökelpoista.

KOULUTUS

Koulutustarve lähtee aina asiakkaan toiveista ja näinollen räätälöidään sen mukaan mikä tarve on. Se voi olla täsmäkoulutusta (esimerkiksi hankalien asiakkaiden kohtaaminen) tai vaikkapa muutaman tunnin osio firman yhteisessä koulutuspäivässä.

HYPNOOSIN KÄYTTÖ HOIDON APUVÄLINEENÄ

Milton H. Erickson, amerikkalainen psykiatri ja psykoterapeutti, jota myös voidaan pitää “lyhytterapian isänä”, käytti paljon hypnoositekniikoita potilaiden hoidossa vuosikymmenien ajan. Hänen työtään on tutkittu paljon ja siitä on kirjoitettu useita kirjoja ja artikkeleita. Eräs hänen oppilaistaan, australialainen lääkäri Robert McNeilly, on pitänyt hypnoterapiavastaanottoa yli 30 vuoden ajan. Hän opiskeli Eriksonin johdolla terapia- ja hypnoosimenetelmiä 1970-luvulla. Minulla puolestaan on ollut suuri kunnia oppia Robert McNeillyltä Eriksonilainen hypnoosisovellus.

Sanalla “hypnoosi” saattaa olla joidenkin ihmisten korvissa negatiivinen kaiku. Tähän epäilemättä vaikuttavat erilaiset viihteelliset show’t ja ohjelmat, joiden tarkoitus on viihdyttää. Näistä on joillekin ihmisille jäänyt sellainen kuva, että hypnoosi on jotakin, missä menettää hallintansa tai tekee itsensä naurunalaiseksi. Itse sanoudun erittäin voimakkaasti irti kaikesta tällaisesta ja korostan hypnoosin käytössä, kuten kaikessa muussakin potilastyössä, eettisesti kestävää toimintaa. Usein käytänkin mieluummin termiä “keskittymisharjoitus” kuin sanaa “hypnoosi.” Keskittymisharjoitus on hyvin kuvaava ilmaus ja kertoo oikeastaan paremmin mistä on kysymys.

Automaattisesti en tarjoa tätä hoitoa kaikille asiakkaille, ainoastaan silloin kun se toimii keskustelun tukena ja on oletettavissa, että asiakas saattaisi siitä hyötyä. Tällöinkin pääpaino on kuitenkin terapeuttisella keskustelulla, jota keskittymisharjoitus voi lopuksi täydentää. Pitkät vastaanottoajat mahdollistavat molempien sisällyttämisen tapaamiseen. Asiakkaan toiveet ovat aina etusijalla ja mikäli hän kokee ajatuksen vieraana tai jopa pelottavana, ei siihen mennä lainkaan.

Parhaimmillaan voidaan yllättävän lyhyilläkin hoidoilla päästä tilanteeseen, jossa asiakkaan kanssa asetetut tavoitteet on saavutettu. Tähän vaikuttavat epäilemättä motivaation ja yhteistyön lisäksi uudet näkökulmat ongelmiin, voimaa antava ratkaisuja aktiivisesti hakeva keskustelu, mahdolliset uudet työkalut asioiden toisenlaiseen hoitamiseen ja ratkaisun löytämisen vahvistaminen keskittymisharjoituksella.